Met een aanpassing van de kruising Pilotenlaan – Burgemeester van Walsumlaan willen burgemeester en wethouder de overlast langs de looproute van het station naar Hogeschool Windesheim op piekmomenten verlichten.
De looproute van het station naar Hogeschool Windesheim en Greijdanus College is al jarenlang onderwerp van gesprek tussen de scholen, bewoners en gemeente. De looproute voor studenten is op piekmomenten zo druk dat er onveilige situaties en overlast kunnen optreden. Om dit probleem echt op te lossen zijn vergaande infrastructurele aanpassingen nodig.

Daarom is in overleg met alle betrokken partijen afgesproken waar mogelijk maatregelen te nemen om de overlast te verzachten. Vanaf 2014 zijn er telkens in de eerste maanden van het nieuwe schooljaar verkeersregelaars ingezet en barriers geplaatst om de loopstromen van de studenten in goede banen te leiden.

B en w stellen voor om in aanvulling daarop de belijning op de kruising Pilotenlaan – Burgemeester van Walsumlaan en de aansluiting van de campus op de Burgemeester van Walsumlaan aan te passen, nu daar deze zomer toch aan de weg gewerkt wordt. Ook stellen ze de gemeenteraad voor om te onderzoeken of het haalbaar is om het voetpad ter plaatse te verleggen.

Met deze maatregelen én de inzet van verkeersregelaars wil het college de verkeersveiligheid verbeteren en de overlast verlichten. De maatregelen worden in de zomerperiode uitgevoerd. De buurt is geïnformeerd over de aanpassingen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here