De gemeente wil de meeste parkeerplekken in de binnenstad en de schilwijken openstellen voor zowel vergunninghouders als betaald parkeerders. In nauwe samenwerking met de Vereniging voor het behoud van het woon- en leefklimaat in de binnenstad en de schilwijken i.o. en andere belanghebbenden in de binnenstad, is het plan nader uitgewerkt.

De gemeenteraad heeft gekozen voor het omzetten van de parkeerplekken, in 1e instantie om de inkomsten uit boetes voor foutparkeren binnen de gemeente te houden. Daarnaast heeft een zorgvuldig proces met veel bewoners, bedrijven, vastgoedeigenaren en andere belanghebbenden geresulteerd in een plan waarbij behoud van leefbaarheid in de binnenstad overeind is gebleven.

Wethouder Grijsen “Belangrijke voorwaarde is dat er draagvlak voor is onder de bewoners / vergunninghouders. Heel fijn dat door de constructieve en prettige samenwerking met bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren een goed plan tot stand is gekomen”.

Weerstand
Tegen het plan van dubbelgebruik van parkeerplaatsen was veel weerstand onder bewoners. Zij maakten zich zorgen over parkeeroverlast en zoekverkeer. Met het plan dat er nu ligt, is het de verwachting dat die neveneffecten zoveel mogelijk beperkt blijven. Bijvoorbeeld door te sturen met de parkeertarieven.

Draagvlak en evaluatie
In diverse groepen is per buurt gekeken naar een goede uitwerking op buurtniveau. In totaal hebben ongeveer 75 belanghebbenden meegedacht over de specifieke situatie in eigen buurt. Ook de Vereniging tot behoud van het woon- en leefklimaat in de binnenstad en schilwijken i.o. heeft in alle buurtbijeenkomsten een constructieve bijdrage geleverd aan de discussie.

Op 12 en 13 juni worden inloopbijeenkomsten georganiseerd om alle bewoners te informeren.

Het plan wat door het college is vastgesteld, geldt voor de binnenstad en de Raambuurt. In de overige schilwijken, waar vergunningen parkeren is, wordt na de zomervakantie gestart met een zelfde participatieproces.

Het nieuwe parkeersysteem wordt gemonitord en begin 2018 volgt de 1e evaluatie. Zie de pagina Omzetten vergunningparkeren naar betaald parkeren voor meer informatie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here