Maandagavond 19 juni staat het ‘Koersdocument grootschalige energieproductie’ op de agenda van de raadsvergadering in Olst-Wijhe.
De gemeente wil een actieve en stimulerende rol spelen in de ontwikkeling van grootschalige duurzame energie.
Daarom stelt het college de raad voor meer regie te voeren op de ruimtelijke voorbereiding hiervan. Ook is het voorstel om energie-initiatieven op dit gebied te faciliteren.

Thema-sessies
De voorgestelde koers komt niet uit de lucht vallen. In twee themasessies met de raad in 2016 is besproken hoe de gemeente de doelstelling op het gebied van duurzame energie kan realiseren.
De ambitie 20% groene energie in 2020 bleef voor de raad overeind. De raad was het erover eens dat die ambitie alleen gehaald wordt met extra inzet van ondersteuning en middelen.

Tijdens de themasessies gaven bewonersinitiatieven op het gebied van duurzame energie aan welke ondersteuning zij nodig hebben van de gemeente.
Ook is geluisterd naar deskundigen. In het voorstel aan de raad is deze vraag naar ondersteuning verwerkt.

Energievisie
Zegt de raad ja tegen deze koers, dan worden vervolgstappen uitgewerkt om de ambitie van 20% groene energie te halen.
Hiervoor stelt de gemeente een energievisie op waarin keuzes voor wat betreft de inzet en locaties van grootschalige wind- en zonne-energie worden gemaakt.
In Olst-Wijhe is er enthousiasme om actief aan de slag te gaan met het opwekken van lokaal geproduceerde schone stroom.
Daarom stelt de gemeente, in samenwerking met de Energiecoöperatie ‘Goed veur mekare’, Stichting Duurzaam Olst-Wijhe en inwoners van de gemeente deze energievisie op.

Natuurlijk worden hierbij voorwaarden gesteld aan de kwaliteit van de leefomgeving.
Daarnaast komt er in de visie volop aandacht voor de lokale acceptatie, betrokkenheid en participatie. Ook de rol van de gemeente als regisseur wordt uitgewerkt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here