Het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N340 en N48 Zwolle – Ommen ligt van 6 juni tot en met 18 juli 2017 ter inzage.
Het gaat om een gedeeltelijke herziening van het PIP dat in 2012 is vastgesteld door de Raad van State. In dit plan staat beschreven op welke wijze de opwaardering van de provinciale wegen in het Vechtdal worden uitgevoerd.

Door de aanpassing in de plannen voor de aanpak van Vechtdal-verbinding veranderen ook enkele onderdelen in het inpassingsplan. Hierbij gaat het onder andere over

het verlagen van de snelheid,
het gebruik van geluidsreducerend asfalt en
het veranderen van de bestemming van gronden –van een verkeersbestemming naar een woonbestemming- voor de gronden die niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de plannen.
Zolang als het Provinciaal Inpassingsplan ter inzage ligt kunnen belanghebbenden op de wijzigingen in het PIP een zienswijze indienen.

Inloopbijeenkomst

Op dinsdag 20 juni 2017 houdt de provincie Overijssel van 16.00 tot 20.00 uureen inloopbijeenkomst over het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan. De bijeenkomst vindt plaats in De Wiekelaar, G.W. Spiegelstraat 6 in Dalfsen.

Iedereen is van harte welkom om tussen bovengenoemde tijden vrij in te lopen. Aanmelden is niet nodig.

Medewerkers van de provincie zijn aanwezig om vragen het over het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan te beantwoorden. Bezoekers kunnen ook de 3D visualisaties van de ontwerpen bekijken.

Van ontwerp naar uitvoering

Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming op de provinciale wegen N340/N48 Zwolle-Ommen en N377 Lichtmis-Slagharen heeft de provincie Overijssel een pakket aan maatregelen ontwikkeld.

Het afgelopen jaar hebben de ontwerpen hiervoor definitief vorm gekregen in overleg met de betrokken partners in het gebied.

Viaduct

Daarnaast zijn als voorbereiding op de aanbesteding en uitvoering van de werkzaamheden een groot deel van de benodigde gronden en woningen aangekocht, kabels en leidingen verlegd. Medio dit jaar begint de aanleg van het viaduct over het spoor in het aan te leggen nieuwe tracé van de N340.

De aanbesteding van het werk is in 2018 waarna de uitvoering in 2019 van start kan gaan.

Meer informatie over de aanpak van de provinciale wegen in het Vechtdal is te vinden op: www.overijssel.nl/vechtdalverbinding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here