In de afgelopen periode heeft de toekomstige huisvesting van de basisscholen volop de aandacht gehad.
Daarover bestaan uiteenlopende opvattingen. Maandag 19 juni staat het onderwerp op de raadsagenda.

Voorgesteld wordt een aantal scenario’s uit te werken. Raadsleden en college hebben vandaag geconcludeerd dat de besluitvorming daarover meer tijd vergt.
Zo wensen de raadsleden een nadere toelichting op de brief van de schoolbesturen van 1 juni jl. waarin wordt ingegaan op de eerder
onderzochte scenario’s (die niet in het rapport zijn opgenomen) en het communicatietraject.

Raadsleden en college hebben om die reden besloten dit punt van de raadsagenda te af te voeren.
De schoolbesturen hebben hiervoor begrip en gaven aan bereid te zijn om hierover met de raadsleden in gesprek te gaan.
In de komende weken wordt bezien wanneer de besluitvorming over de scenario’s kan plaatsvinden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here