Per 1 januari 2018 schaft de gemeente Olst-Wijhe de leges af voor vergunningen en ontheffingen die te maken hebben met de organisatie van evenementen. Hiermee wil de gemeente de lokale evenementenorganisaties ontlasten, zodat de evenementen kunnen blijven bestaan.

Belang van evenementen
De gemeente hecht veel waarde aan de evenementen in de dorpen en kernen. Jaarlijks gaat het om zo’n 90 kleine en grote evenementen. Deze zijn belangrijk voor een dorp of buurt. Ze brengen leven in de brouwerij en zorgen voor saamhorigheid, voor extra bestedingen bij winkels en horeca en voor werkgelegenheid. Evenementen maken ook dat het fijn wonen en recreëren is in Olst-Wijhe.  

Al in 2016 is het overleg gestart tussen de evenementenorganisaties (in het bijzonder Stichting Kulturele Evenementen Wijhe) en de gemeente. In het overleg is onder andere gesproken over de leges, afvalinzameling, verkeersregelaars en subsidies. De raadsfracties hebben de afgelopen periode hun steun uitgesproken voor faciliteiten ten behoeve van evenementenorganisaties.

Minder kosten voor evenementenorganisaties
Burgemeester Ton Strien is blij met het besluit van de raad. “We nemen de zorgen van de evenementenorganisaties heel serieus. Het voortbestaan van de evenementen gaat ons aan het hart. Daarom hebben we samen met de organisaties gezocht naar mogelijkheden om hen te helpen. Op 6 november nam de raad het besluit om de leges voor vergunningen en ontheffingen af te schaffen. Hierdoor hoeven onder andere de zomerfeesten geen leges meer te betalen voor vergunningen en ontheffingen voor verkeersregelaars en het brandveilig gebruik van een tent. Maar het geldt bijvoorbeeld ook voor de organisatie van snuffelmarkten en paas- en kampvuren. Op deze manier ondersteunen wij alle evenementen. Voor de duidelijkheid: het gaat niet om de leges voor ontheffing van de Drank- en Horecawet.” Burgemeester Strien verwacht dat nieuwe initiatieven makkelijker kunnen worden ontplooid omdat er minder kosten zijn. “We geven ook nieuwe evenementen graag de kans om een start te maken. Tot slot hebben we ook gekeken naar de acties die worden georganiseerd voor het goede doel. Denk bijvoorbeeld aan collectes en kledinginzameling. Deze acties zijn belangrijk voor de samenleving.”

 Een overzicht van de afgeschafte leges vindt u op www.olst-wijhe.nl.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here