De logopediste van de gemeente Raalte heeft dit jaar de doelstelling van de gemeente Raalte behaald. Dit houdt onder andere in dat alle kleuters uit groep 1 en 2 (100%) zijn gescreend.
Door alle kinderen tussen de 4 en 6 jaar te screenen worden mogelijke taal- of spraakproblemen snel gesignaleerd, waardoor een snelle en goede behandeling mogelijk is. Een taalachterstand wordt bijvoorbeeld vroegtijdig gesignaleerd en ook de taalontwikkeling wordt gestimuleerd. De logopediste kijkt naar problemen op het gebied van adem en stem, mondgedrag, gehoor, taal en spraak.

De leerkrachten krijgen ondersteuning bij de begeleiding van kinderen met logopedische problemen.
Bij signalering van logopedische problemen verwijst de schoollogopediste door naar een particuliere praktijk voor behandeling of er volgt een follow up screening om de ontwikkeling van het kind te volgen.

Aan het eind van elk schooljaar worden de resultaten in een verslag uiteengezet. Uit het jaarverslag 2016-2017 blijkt dat de gemeentelijke doelen behaald zijn. Het jaarverslag van het schooljaar 2016 – 2017 staat op de website van de gemeente Raalte, www.raalte.nl/schoollogopedie

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here