Het Deltion Jongeren Team (DJT) is een samenwerkingsverband tussen het Deltion College en partners op het gebied van (jeugd)hulp. In de periode 2015-2017 heeft het Deltion Jongeren Team positieve resultaten geboekt en zijn er 307 studenten begeleid. In de opleidingen bij Deltion waarin het team werkzaam is, ervaren de studenten die gebruik gemaakt hebben van de zorg het als prettig en laagdrempelig. Mede door de inzet van hulp lukt het de student zijn schoolloopbaan goed af te ronden. Problemen op het gebied van verslaving of psychisch welbevinden, konden in veel gevallen met lichte ondersteuning op school opgelost worden. Studenten, leraren en partnerorganisaties zijn dan ook positief over de aanpak tot nu toe.  

Wethouder Ed Anker: “Deltion College en gemeente Zwolle dragen gezamenlijk de kosten van dit initiatief. Voor beide organisaties zijn de positieve resultaten aanleiding om deze samenwerking met twee jaar te verlengen tot en met 2019. De korte lijnen naar passende hulp ervaren de jongelui als prettig. Bovendien houden we hen aan boord zodat ze met een diploma het schip kunnen verlaten. Het organiseren van zorg nabij loont!”

Deltion Jongeren Team is een samenwerkingsverband tussen het Deltion College en partners op het gebied van (jeugd)hulp. Het team ondersteunt studenten bijvoorbeeld rondom psychosociale gezondheid, huiselijke relaties, werk of middelengebruik. Het werken vanuit een gezamenlijke visie en het benutten van elkaars deskundigheid en netwerken komen de ondersteuning van studenten ten goede. Door zowel studenten als leraren wordt het Deltion Jongeren Team als laagdrempelig ervaren. Het DJT fungeert echt als een ‘sociaal wijkteam’ binnen de muren van de school. Door in de school aanwezig te zijn, worden signalen snel opgemerkt en worden studenten op niveau 1 (Entree) en 2 eerder en beter geholpen.

Samenwerking verder brengen
De verlenging van de samenwerking is gunstig om de positieve resultaten verder uit te bouwen. Daarnaast worden de komende twee jaar gebruikt om antwoorden te vinden op een aantal ontwikkelvragen. Zo komt van de 307 studenten die in 2015-2017 zijn begeleid 33% uit Zwolle, 27% uit één van de andere tien gemeenten in de Jeugdhulpregio IJsselland en 40% van buiten die regio. Samenwerking tussen onderwijs en gemeenten in de regio om passend onderwijs en (jeugd)hulp goed te verbinden, is daarom één van de ontwikkelopgaven voor de komende twee jaar.

Nader onderzoek en uitkomsten delen
Zwolle en Deltion College delen de resultaten van het team met andere gemeenten en mbo’s in Zwolle en regio. Samen met andere mbo’s laat Deltion College onderzoek doen naar de aanpak van Deltion Jongeren Team. De uitkomsten daarvan gebruiken de organisaties voor de verdere ontwikkeling van de aanpak binnen hun eigen organisatie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here