Aantal misdrijven in gemeente Raalte gedaald
In de gemeente Raalte is het veilig wonen en werken. Dat is de conclusie die de gemeente samen met politie IJsselland-Zuid trekt op basis van de jaarcijfers van de politie. Het totaal aantal misdrijven in 2017 is ten opzichte van 2016 met 19% gedaald. Hiermee volgt de gemeente Raalte de landelijke en regionale trend. Burgemeester Martijn Dadema: “Dit is een mooi, gezamenlijk resultaat van onze partners en onze inwoners. Het is goed om te zien dat inwoners ook zelf verantwoordelijkheid nemen als het gaat om hun eigen veiligheid. Samen moeten we hier aan blijven werken.”

Verdere daling
Als het gaat om diefstal uit auto’s en diefstal van auto’s en fietsen, geweld tegen personen, roof en overval, inbraak en diefstal in bedrijven, winkels en instellingen zien we een forse daling. Behalve bij woninginbraak zien we een lichte stijging. De cijfers spreken voor zich en de gemeente Raalte en de politie zijn daar trots op. Het is en blijft belangrijk dat dit soort misdrijven worden gemeld.
Aandachtspunten in 2018 zijn in ieder geval: woninginbraak, geweld, personen met verward gedrag en ondermijning.

Woninginbraken
Bij woninginbraken is oplettendheid en medewerking van onze inwoners van onschatbare waarde. Wees alert, zorg voor goede beveiliging (hang en sluitwerk) en verlichting, meld u aan bij een WhatsApp-groep in uw buurt of neem initiatief om dit op te richten. Samen gaan we voor een daling in het aantal woninginbraken.

Geweld
Net als een woninginbraak heeft ook geweld een grote impact op de mensen die het ondervinden. Het is belangrijk dat iedereen veilig en zonder angst kan leven. Hoewel ook hier een daling is te zien, zijn politie en gemeente zich bewust van het feit dat veel incidenten achter de voordeur plaatsvinden en niet naar buiten komen. Een zorgelijke ontwikkeling. Heeft u signalen, twijfels of vragen over een situatie bij uw buren, sportvereniging of bent u zelf slachtoffer? Bel dan met Veilig Thuis IJsselland 0800-2000. Voor een eigen hulpvraag kunt u ook terecht bij uw huisarts of CJG 0572-347470. Ben je jonger dan 18 jaar, dan kun je ook bellen of chatten met de kindertelefoon 0800-0432. Vind je dat lastig dan kun je ook altijd bij burgemeester Martijn Dadema aankloppen. Aandacht vragen voor geweld is niet altijd makkelijk maar we willen allemaal dat het stopt! En vooral kinderen zijn hierin kwetsbaar en hebben hulp nodig in moeilijke situaties. Praat erover met iemand.

Personen met verward gedrag
De laatste tijd horen we vaker geluiden over personen met verward gedrag in de samenleving. Verward gedrag kan komen door bijvoorbeeld psychische problemen, verslaving of een niet aangeboren hersenletsel. Dit kan overlast geven voor de omgeving maar ook een gevaar vormen voor de persoon zelf en/of omgeving. Het is moeilijk en soms ook best wel beangstigend als je hier mee te maken krijgt omdat je vaak niet weet hoe je hier mee om moet gaan. Daarom gaan we hierover meer informeren en ook de omgeving leren wat te doen. Ook willen we onze inwoners oproepen om mensen aan te spreken en hulp te bieden. Maakt u zich zorgen over iemand in uw omgeving (familie, buurt, etc) of heeft u een vraag, bel dan met de wijkverpleegkundigen.

Ondermijning
Een heel ander thema is ondermijning. Ook in de gemeente Raalte vindt deze criminaliteit plaats. Ondermijning is bijvoorbeeld PGB-fraude (Persoons Gebonden Budget), het gebruik van leegstaande schuren voor criminele activiteiten, geld witwassen via vastgoed of de teelt van hennep in een woonwijk. Wees alert en let goed op bij bijvoorbeeld de verhuur van een woning of een schuur. Wantrouw contante betalingen, maak een kopie van een id-bewijs en ga niet in op een verzoek voor nieuwe sloten.
Het is belangrijk om te weten dat diegene die onderdak biedt aan een criminele organisatie er zelf onderdeel van uit maakt. Ziet u verdachte situaties of bent u zelf benaderd, neem contact op met de politie.

Wees alert
Samen willen we de gemeente Raalte veilig houden. “Wees alert! Raalte is weliswaar gemoedelijk, maar je kunt de deuren niet meer open laat staan”, aldus Gert Telman, teamchef politie IJsselland-Zuid. “Kijk dus met een beetje wantrouwen naar personen en situaties en meld zaken wanneer u het niet vertrouwt.”

In acute gevallen kunt u bellen met 112, in andere gevallen gebruikt u 0900-8844. Ook kunt u contact leggen met uw wijkagent of bellen naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here