In november 2017 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie vastgesteld. Speciale aandacht is in de Structuurvisie Olst-Wijhe uitgegaan naar de verkeerssituatie in Olst. Na een verdiepend en verbreed onderzoek is in de Structuurvisie gekozen voor het verbeteren van de veiligheid en de leefbaarheid van het centrum van Olst door het scheiden van langzaam verkeer en gemotoriseerd verkeer en het spreiden van langzaam verkeer over meerdere spoorkruisingen. De komende periode worden verschillende denkrichtingen uitgewerkt zoals bijvoorbeeld het verbeteren van de inrichting van de Jan Hooglandstraat, een tunnel voor langzaam verkeer ten zuiden van de Jan Hooglandstraat en het gebruiken van de bestaande beveiligde spoorkruising bij de Enkweg.

Begeleidingsgroep Uitwerken Verkeersonderzoek Olst
Bij de uitwerking van het onderzoek wordt de begeleidingsgroep die bij het vorige onderzoek heeft meegedacht betrokken. Die groep wordt aangevuld met ondernemers, bewoners, de schoolbesturen en SallandWonen en Nikkels (ontwikkeling Aberson terrein). De begeleidingsgroep dient als klankbordgroep voor het college van B en W van de gemeente Olst-Wijhe, zodat er een beeld kan worden gevormd hoe de vertegenwoordigers van verschillende belangengroeperingen tegen de uitwerkingen van het verkeersonderzoek in Olst aankijken. De mening van de begeleidingsgroep wordt ook gerapporteerd naar het gemeentebestuur, zodat het gemeentebestuur een volledig beeld krijgt van het draagvlak van de uitwerking.

Verslag eerste bijeenkomst Begeleidingsgroep
Woensdag 24 januari 2018 was de eerste bijeenkomst van de Begeleidingsgroep Uitwerken Verkeersonderzoek Olst. Tijdens het overleg zijn het doel, de taak en de samenstelling van de begeleidingsgroep besproken, hebben de deelnemers ingestemd met het Plan van Aanpak en de planning en zijn de uitgangspunten benoemd die worden gehanteerd bij de uitwerkingen van de mogelijke oplossingen.

Meer informatie over het uitwerken van het Verkeersonderzoek Olst
Op www.olst-wijhe.nl/verkeerolst staat het volledige verslag van de begeleidingsgroep met de bijbehorende stukken. Op deze manier wil de gemeente ervoor zorgen dat het proces voor ieder te volgen is. Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider, Gerard van de Blink via g.vandenblink@olst-wijhe.nl.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here