Door opwarming van de aarde verandert het klimaat. Ook in Nederland zijn er bijvoorbeeld steeds meer grote buien. Tuinen, kelders en riolen lopen over en plassen blijven op straat liggen. Dit probleem wordt steeds groter! D66 Raalte zet zich in om klimaatverandering tegen te gaan. Bovendien wil D66 de gemeente klaarmaken voor de gevolgen van klimaatverandering. Als we in Nederland niets doen kan de schade door extreem weer in 2050 opgelopen zijn tot 70 miljard euro. D66 wil weten welke kansen er zijn om beter om te gaan met hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen in onze gemeente. Volgens Peter Moorman van D66 Raalte kunnen we daarmee onze wijken groener en mooier maken. Ook zorgen we ervoor dat we overlast door extreem weer kunnen voorkomen. D66 wil nu werk maken van het omgaan met klimaatverandering. Daarom pleit de partij voor een lokale klimaatstresstest om te kijken wat onze wijken nodig hebben.

Klimaatstresstest biedt kansen
D66 wil dat mensen mooi en prettig wonen. Dat betekent dat we klimaatverandering tegengaan. Tegelijkertijd weten we dat er ook nu al steeds vaker extreem weer is waar we ons tegen willen beschermen. Peter Moorman: “Door meer bomen in onze straten, groene daken en meer natuurgebieden rond onze dorpen en steden, kunnen we al beter omgaan met heftige regenbuien. Bovendien biedt het bescherming tegen grote hitte. En groene buurten zijn fijner om te wonen en te sporten dan wijken waar alleen maar beton is”. Het klaarmaken van Salland voor klimaatverandering is vooral een kans om onze wijken mooier, slimmer en fijner te maken. Het kabinet heeft ervoor gezorgd dat gemeenten hier ook extra geld voor beschikbaar krijgen.” Een ander voorbeeld is een plein waar bij droog kan worden gebasketbald en geskatete. Bij zware regenval wordt het plein als bassin gebruikt die het regenwater van het plein en de daken opvangt. Daarmee stroomt niet al het water direct in het riool, zodat overstromingen worden voorkomen.

Groene en prettiger
D66 Raalte heeft de afgelopen raadsperiode vol ingezet op het duurzamer en groener maken van de gemeente. Voor de volgende vier jaar wil D66 verdergaande maatregelen van de gemeente om klimaatverandering tegen te gaan. Op aandringen van D66 landelijk is bovendien in het regeerakkoord vastgelegd dat alle kolencentrales in Nederland uiterlijk in 2030 worden gesloten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here