De provincie Overijssel leunt in haar transitie naar duurzame energie veel te veel op biomassa. Dat blijkt uit een advies van onderzoeksbureau Atelier Overijssel. Zelfs als er grote innovatie op dit gebied plaatsvindt is er zo veel ruimte nodig om biomassa te produceren dat dit volgens het onderzoeksbureau ‘niet realistisch’ en ‘ruimtelijk niet reëel’ is. SP-Statenlid Harry Broekhuijs is al langer kritisch op het provinciale beleid en wil het rapport zo snel mogelijk bespreken en heeft schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over aanpassing van het huidige beleid. Het aandeel biomassa in de provinciale energiedoelstelling voor 2023 is met 71,8 procent erg hoog. Als deze mix in 2050 nog steeds zou worden gehanteerd dan is er een oppervlakte nodig van ruim twee en een half keer de provincie Overijssel alleen voor Biomassa aldus het onderzoek. In de praktijk betekent dit dat er nog veel meer dan nu biomassa uit het buitenland aangevoerd moet worden. SP-Statenlid Harry Broekhuijs:” De nadruk op biomassa is al vanaf het begin een groot bezwaar van de SP geweest. Het klinkt allemaal ontzettend groen, maar het is totaal niet duurzaam. Het onderzoek van Atelier laat nu opnieuw duidelijk zien dat het huidige beleid een doodlopende weg is. Ook stipt het onderzoek terecht aan dat er te weinig aandacht is voor energiebesparing in het huidige beleid en dat moet echt anders. Energie die je bespaart hoef je immers ook niet op te wekken. De SP wil dat het huidige beleid wordt opengebroken en dat we gaan naar een echt duurzame energiemix zonder biomassa“.
Ook de in het rapport aangegeven hoeveelheid windturbines en de enorme oppervlakten zonnepanelen geven aan dat het niet realistisch om te denken dat we in Overijssel de doelstellingen van de energietransitie met uiteindelijk een energie-neutraal Overijssel in 2050 kunnen halen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here