Verenigingen en scholen die in 2017 hun inkomsten hebben aangevuld met het inzamelen van oud papier, kunnen op een extra bedrag van de gemeente Raalte rekenen. Omdat de oud-papierprijs in 2017 hoger was dan het vaste bedrag per ton papier dat als garantieprijs is afgesproken, ontvangt de gemeente een nabetaling van € 7.510. Dit bedrag wordt naar rato verdeeld onder de enthousiaste inzamelaars. Gezamenlijk hebben zij 2.299 ton oud papier ingezameld

Duurzaam

Met het inzamelen van oud papier wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het hergebruikspercentage. Het oud papier wordt opnieuw gebruikt en daardoor zijn er minder nieuwe grondstoffen nodig. Dit levert een belangrijke bijdrage aan het aspect duurzaamheid. Wethouder Frank Niens: “Dankzij de vrijwilligers is er enorm veel ingezameld. Dat vind ik een compliment waard. Met z’n allen werken we zo aan de duurzaamheidsdoelstellingen voor onze gemeente: 75% hergebruik in 2020. Hiervoor willen we de vrijwilligers bedanken. Het vraagt toch de nodige vrije tijd om het papier in te zamelen’.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here