Gemeenten Raalte en Olst-Wijhe verzorgen vanaf september 2018 samen met MEE IJsseloevers en Impluz trainingen en workshops voor mensen die in hun omgeving mensen tegenkomen met onbegrepen gedrag.

Training & workshops
De training Grip op verwardheid is onderdeel van de gemeentelijke aanpak rondom verward gedrag. Doel van de training is onder andere het kennisniveau en de handelingsvaardigheid van de deelnemers vergroten, zodat personen met onbegrepen gedrag uiteindelijk met meer begrip worden benaderd. Theorie en praktijk wisselen elkaar af tijdens de training. Zo wordt het herkennen van verschillende relevante psychische stoornissen, maar ook een licht verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel, autisme en dementie, behandeld. Marieke Schoonderwoerd, projectleider MEE IJsseloevers: “Vaak wordt de oorzaak van verward gedrag direct gelinkt aan een psychische aandoening. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Ook een beperking kan tot verward gedrag leiden. We trainen de deelnemers in het begrijpen waarom mensen bepaald gedrag vertonen en hoe je in bepaalde situaties kunt handelen. Ook worden ervaringsdeskundigen ingezet die vanuit eigen ervaring onder andere kunnen vertellen wat aandachtspunten zijn in communicatie en omgang.”

De training Grip op Verwardheid is er voor mensen (wonend of werkend in Raalte of Olst-Wijhe) die in aanraking komen met verwarde personen, zoals naastbetrokkenen, medewerkers toegang en loketmedewerkers van de gemeente, zorgprofessionals, vrijwilligers en inwoners. Er worden in de komende twee jaar acht uitgebreide trainingen van zeven dagdelen gegeven.

Workshops
Niet iedereen heeft behoefte aan een uitgebreide training. Denk bijvoorbeeld aan winkeliers. Voor hen iseen workshop geschikt. Zij krijgen met de workshop meer begrip en leren hoe ze moeten handelen. Een workshop duurt 2 uur en daarvan zijn acht data gepland.

De trainingen en workshops worden gegeven door gecertificeerde trainers van Impluz en MEE IJsseloevers. De eerste training en workshop starten in september 2018. Kijk voor meer informatie, data, tijdstippen, locaties en aanmelden van alle trainingen en workshops op www.gripopverwardheid.nl.

Weten of de workshop of training iets voor u is?
Op 17 september van 15.30 tot 17.00 uur staat het startmoment gepland in het gemeentehuis in Wijhe en op 10 september van 15.30 tot 17.00 uur in het gemeentehuis in Raalte. Tijdens deze startmomenten wordt uitleg gegeven over het project Grip op Verwardheid en het belang daarvan. Daarnaast geven MEE IJsseloevers en Impluz een toelichting op de workshop.

Kunt u als inwoner van Olst-Wijhe niet op de genoemde data van de trainingen of workshops? Dan bent u natuurlijk vrij om de training of workshop in de andere gemeente bij te wonen.

In de uitvoering van dit project werken de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe samen met MEE IJsseloevers en Impluz.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here