4 C
Raalte
maandag, 19 februari 2018

Website Gemeente Raalte tijdelijk minder goed bereikbaar voor aanvragen

Vanwege gepland onderhoud zal op zaterdag 17 en zondag 18 februari de website van de Gemeente Raalte minder goed bereikbaar zijn. Informatie op de site is gewoon toegankelijk maar informatie doorgeven of aanvragen kan helaas niet.

Informatiebijeenkomst toekomst voormalige Hanzebadlocatie op 6 maart

Op 6 maart vindt er een informatiebijeenkomst plaats over de toekomst van de locatie van het voormalige Hanzebad. Op deze plek is na de sloop van het oude zwembad ruimte ontstaan voor nieuwbouw. Deze locatie heeft veel potentie. Het is een goede locatie voor...

Kinderen presenteren elf droomscholen bij gemeente Olst-Wijhe

Donderdag 15 februari hebbende middenbouwklassen van elf basisscholen in onze gemeente hun droomschool gepresenteerd. Eind vorig jaar hebben de middenbouwklassen tijdens een bezoek aan de gemeente hun ‘opdracht’ opgehaald. Deze bestond uit het ontwerpen van hun droomschool. Daarbij waren de kinderen helemaal vrij in...

Gemeente Olst-Wijhe blijft inzetten op voorkomen drankgebruik jongeren

Op 1 januari 2014 is de Drank- en Horecawet (DHW) gewijzigd. Een belangrijke wijziging was de verhoging van de leeftijdsgrens van zestien naar achttien jaar. Daarnaast werd het voor gemeenten verplicht om iedere vier jaar een preventie- en handhavingsplan alcohol vast te stellen. Na...

Gevel Zwolse stadskantoor wordt groen

Dit voorjaar wordt een deel van het Stadskantoor aan het Lübeckplein voorzien van een gevelsysteem met beplanting. Met de 140 m2 groene gevel die hierdoor ontstaat, wil de gemeente bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en partners van de Climate Campus stimuleren om ook werk te maken...

Sociale huurwoningenvoorraad in Zwolle met 700 uitgebreid

In de periode 2016-2019 worden ruim 700 sociale huurwoningen aan de Zwolse woningvoorraad toegevoegd. Hiermee geven de corporaties en de gemeente Zwolle ruimschoots invulling aan de ambities uit het coalitieakkoord en de prestatieafspraken wonen 2016-2019. De gemeente en de corporaties sloten in 2015 een overeenkomst...

Spoorcafé woensdagavond 21 februari: het hoe, wat en waarom van treinvrije perioden op station Zwolle

Zwolle is dit jaar op een aantal data niet of beperkt bereikbaar per trein, onder andere in de voorjaarsvakantie. Waarom is dit en welke partijen zijn hierbij betrokken? Wat betekent dit voor treinreizigers? En voor de verkeerssituatie aan de zuidzijde van het station? Hier...

Gratis dakscan voor ondernemers

De gemeente Raalte ondersteunt ondernemers die zich bezighouden met de duurzaamheid van hun bedrijf of organisatie. Daarom is er op donderdag 22 februari een lunchbijeenkomst over het plaatsen van zonnepanelen op bedrijfsdaken. De bijeenkomst is op het gemeentehuis in Raalte. Ondernemers die gevestigd zijn...

Deventer gaat voor aardgasvrij bouwen

De gemeente gaat afspraken maken over aardgasvrij bouwen bij nieuwbouw. Bij veel ontwikkelingen zijn energieneutraal en aardgasvrij al belangrijke uitgangspunten, zoals bij Steenbrugge, Zandweerd en de Holterwegzone. Bij nieuwe projecten wordt aardgasvrij uitgangspunt en bij bestaande projecten gaat de gemeente in gesprek met de...

Veel witte voetjes achtergelaten in gemeenten Olst-Wijhe en Raalte

Op donderdagavond 8 februari hebben politieagenten samen met BOA’s en ongeveer 50 studenten van de opleiding handhaving, toezicht en veiligheid van ROC Landstede in de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte een zogenaamde witte voetjesactie gehouden. Bij deze actie wijzen politie en gemeenten de inwoners van...
Contact Person WhatsApp ons!