3 C
Raalte
zondag, 24 februari 2019

Aanpassingen looproute Windesheim verlichten overlast

Met een aanpassing van de kruising Pilotenlaan – Burgemeester van Walsumlaan willen burgemeester en wethouder de overlast langs de looproute van het station naar Hogeschool Windesheim op piekmomenten verlichten. De looproute van het station naar Hogeschool Windesheim en Greijdanus College is al jarenlang onderwerp van...

Veilig Thuis IJsselland ontwikkelt zich sterk, maar het kan beter

De samenwerkende inspecties voor Jeugdzorg en Gezondheidszorg hebben hun tweede landelijke inspectie bij Veilig Thuis afgerond. Eind februari bezochten zij Veilig Thuis IJsselland. Het oordeel van de inspecties is ‘matig’. Veilig Thuis IJsselland voldoet aan 20 van de 30 door de inspecties gestelde eisen. ...

Denk mee over woningbouw in Heino

In Heino is behoefte aan nieuwe woningen. De vraag is: waar gaan die woningen komen? Inwoners uit Heino en andere belanghebbenden kunnen nu  meedenken over deze vraag. Dit doen zij door mogelijke locaties voor woningbouw op een digitale kaart aan te geven. Een groep...

Gemeente Raalte presenteert jaarstukken 2017

Ambities gerealiseerd De gemeente Raalte sluit het jaar 2017 iets gunstiger af dan bij de zomernota 2017 was voorzien. Dat blijkt uit de jaarstukken 2017 die het college van B&W deze week presenteert. Wethouder Frank Niens is tevreden met dit resultaat en trots op Raalte:...

Bedrijfsplan speelgoedmuseum Deventer gereed

Stichting Deventer Verhaal heeft het bedrijfsplan Nederlands Speelgoedmuseum en Bouwershuis opgesteld voor de panden Brink 11 en 12. De plek van het voormalige kantongerecht aan de Brink. Het college heeft het plan door een externe partij laten toetsen. De gemeenteraad gaat het plan bespreken. Wethouder...

Gemeente Raalte keert extra geld uit aan papierinzamelaars

De gemeente Raalte gaat extra geld uitkeren aan alle verenigingen en scholen die in 2016 oud papier hebben ingezameld. Ook vorig jaar hebben de scholen weer enthousiast oud papier ingezameld. Omdat de oud papierprijs in 2016 hoger is geweest als het vaste bedrag per...

Naar een passend en toekomstbestendig onderwijsaanbod in de gemeente Olst-Wijhe

De aanwezigheid van goed en modern onderwijs is van groot belang voor onze inwoners. Voor hen is het bieden van een aantrekkelijke woonomgeving waarin onze kinderen goed kunnen opgroeien van groot belang. Daar horen kwalitatief sterke en gezonde onderwijsvoorzieningen bij. Moderne onderwijsvoorzieningen leveren daarnaast een...

Gemeente Olst-Wijhe neemt meer tijd voor Energievisie

De afgelopen maanden heeft u veel gehoord en gelezen over de Energievisie voor Olst-Wijhe. In de Energievisie legt de gemeente samen met inwoners vast waar en onder welke voorwaarden windmolens en zonnevelden kunnen worden gerealiseerd. Tijdens de bijeenkomsten die zijn georganiseerd, zijn veel vragen...

Extra stembureau in de gemeente Raalte

Op 21 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De gemeente Raalte wil zoveel mogelijk stemgerechtigden naar de stembus krijgen. Een van de acties hiervoor is het verplaatsen van het stembureau op het Carmel College Salland naar het Landstede. Ook komt er een extra stembureau...

Alle kleuters in Raalte gezien door logopediste

De logopediste van de gemeente Raalte heeft dit jaar de doelstelling van de gemeente Raalte behaald. Dit houdt onder andere in dat alle kleuters uit groep 1 en 2 (100%) zijn gescreend. Door alle kinderen tussen de 4 en 6 jaar te screenen worden mogelijke...